• Chaos Magick

    Nothing is true, everything is permitted

  • Знаеш ли, че може би няма абсолютна истина?

  • Само онзи, който носи Хаоса в себе си, може да роди танцуваща звезда

Научи повече

За нас

avatar

Магическият пакт на Илюминатите на Танатерос е създаден през 70те години на 20ти век. Като концепция ИОТ се различава от известните досега магически ордени, тъй като разчупва установените формати за практикуване на магия.
Хаос Магията може да бъде определена като над-дуалистична мета-парадигма, която философски се доближава до принципите на Дао, тантрическия будизъм, квантовата физика, както и до постановките на Зос Киа и Телема.

Мета-парадигмата позволява в рамките и да се практикуват различни системи. В основата и е Хаос-магическият подход, който е насочен към постигането на практически резултати и промяна на съгласуваната реалност в съотвествие с Волята. Изразява се в разпознаване, изолиране и извличане на основните работещи елементи от различни магически системи и традиции, с цел тяхното адаптиране и интеграция в собствената практика и стил на работа. В хода на изследванията и практиката се осъществява естествен подбор на идеи, като техниките и ритуалите, които се докажат като полезни и работещи за конкретния магьосник, се доразвиват и използват системно, като в същото време субективно по-слабо ефективните елементи се отстраняват.

Хаос-магьосникът е свободен да се самоопределя и развива.Той може да реши както да следва някоя от вече съществуващите магически и философски системи и традиции или още по-добре, да създаде своя собствена такава.
Хаос магията безспорно дава свобода, от конкретния магьосник обаче зависи, доколко е способен да опознае и надмогне собствените си ограничения, за да се възползва от нея.

Членовете на Пакта с удоволствие практикуват магия, както поотделно, така и заедно. Зa нас представляват интерес тези, които са в състояние да възприемат магията като изкуство и процес, като нещо живо, преминаващо през промяна и развитие и които притежават комбинацията от развито въображение и аналитично мислене. Ако просто желаете да следвате готови предписания и рецепти и да преповтаряте до безкрай едни и същи практики, вместо да създавате свои собствени такива, то вашето място най-вероятно не е при нас. Tворческата нагласа, новаторството, страстта за знания, дисциплината, смелостта да се експериментира и способността за имровизация могат да ви бъдат само от полза.

Моля, запознайте се и с предоставената от нас информация в Уикипедия: тук

Download

Често задавани въпроси

avatar

Как протича една хаос магическа сбирка и какво трябва да знам предварително?
Всяка магическа сбирка протича индивидуално, като поредността и организацията се определя от присъстващия magister/magistra templi и вътрешните правила на съответния храм. Ако бъдеш поканен/а на открита сбирка, със сигурност ще ти бъдат дадени и необходимите за целта предварителни насоки.

Има разбира се и общо установени правила, които помагат нещата да протичат гладко:
Обикновено всеки от участниците предварително е подготвил лична магическа работа, издържана в система или традиция по негов/неин избор. Всяка от работите първо накратко се представя от автора си. При представянето се обяснява в разбираем за всички присъстващи вид целта на практиката и начинът и последователността, по които ще протече, като участниците имат възможността да задават въпроси, за всичко свързано със съответния ритуал, което ги вълнува или е останало неясно. След това се пристъпва към изпълнението на ритуала

Ако по някаква причина, някой не желае да участва в определена работа, то може да се оттегли веднага след представянето и, без да дължи на никого обяснение за решението си. В този случай ще бъде помолен да напусне пространството на храма за времето до началото на представянето на следващата работа. Няма вариант, в който някой да присъства по време на определена практика само като пасивен наблюдател

Периодично провеждаме и отворени хаос магически срещи. Aко желаеш да посетиш някоя от предстоящите подобни срещи и наживо да се запознаеш с нас и начинът ни на работа, моля попълни формата ни за контакт, като оставиш меил за вързка и представиш себе си накратко - някой от нас ще се свърже с теб за допълнително уточняване. Участието на отворена среща е единствено с цел запознаване, не е обвързващо и няма връзка с процедурата по кандидатстване в пакта.

Мога ли да работя по Книгата на кандидата самостоятелно без ментор?
Книгата на кандидата е предварителната тренировъчна програма на IOT, разработена с идеята да бъде изпълнявана с помощта на ментор. На собствена отговорност можеш да започнете и самостоятелни занимания по нея. Какво правиш за себе си, разбира се, си е твоя работа. В случай, че решиш да кандидатствате в Пакта, ще се наложи да започнеш заниманията по програмата отначало и с определен от нас ментор, за да сме сигурни, че практиката ти покрива нашите стандарти.

Занимавам се отдавна и се считам за достатъчно напреднал/а. Възможно ли е да прескочим началния етап и да ме приемете директно?
И отново - няма значение колко години и с какво си се занимавал/а преди да ни пишеш. Не правим изключения и има причина нещата да са организирани точно по този начин. Ако искаш да бъдеш част от Пакта, ще трябва да преглътнеш егото си и да започнеш работата по програмата отначало, като всички останали. Членството при нас, не е статус, а действие.

Една и съща практика може да се изпълнява на много нива и в зависимост от това да носи различни резултати и полза. Ако наистина си толкова напреднал/а, колкото смяташ, то няма да те затрудни да конструираш практиките си така, че да изпълняваш програмата и отделните и елементи на ниво, което да е интересно и да представлява провокация за теб. Ако не си в състояние да го направиш или не виждаш, как може стане и смяташ програмата ни за загуба на време, то за какво изобщо говорим?

Правите ли магия по поръчка
Не. Също така не изпращаме готови ритуали и не гадаем по снимка. Правим това, което правим, защото ни харесва и защото се забавляваме, докато го правим. Всеки магьосник определя сам за себе си, доколко /ако изобщо/ би се ангажирал с чужда кауза или оказване на магическа помощ в определена ситуация и при какви условия.

Мога ли да кандидатствам, ако досега не съм се занимавал с Хаос магия?
Едно от условията, за да бъдеш допуснат/а до започването на занимания по Книгата на кандидата, е да имаш самостоятелна магическа практика. Няма как да имаш такава, ако досега, така и нищо не си пробвал/а. Няма как и да разбереш, дали Хаос магията изобщо е "твоето нещо", ако изобщо не си имал/а досег с нея. А и толкова ли е сложно, да пробваш на практика поне някои от нещата, за които четеш? Или да съставиш собствен малък ритуал? Да бъдеш магьосник означава и да имаш смелост да поемаш отговорност за действията си и да експериментираш. Това не е нещо, което правиш заради нас. Правиш го, защото магията е твоят път на самоусъвършенстване и начин да изразиш себе си. Заниманията би трябвало да са ти интересни и да ти носят удоволствие. Ако случаят не е такъв, то по-добре да се занимаваш с нещо друго.

Платено ли е членството в ИОТ?
Не. Членството, както и приема в ИОТ не са платени и няма членски внос.
Налага се обаче да покриваш собствените си разходи, свързани с транспорт и престой по време на срещи. Наемът на помещение, когато срещата се провежда в наето такова, също се дели между участниците.

На какво ще ме обучава менторът?
Менторът НЕ е учител и работата му не е да обучава. Той/тя е твоята ВРЪЗКА с Пакта по време на програмата. Задачата му/й е в определена от него/нея степен да ти оказва информационно съдействие, както и да следи, доколко работата ти, отговаря на нашите стандарти. В случай че забележи някакви отклонения от тях или потенциална опасност, твоят ментор ще те уведоми за това и ще ти даде препоръки, как да ги отстраниш, с които можеш или не, да се съобразиш. Отговорността за това, което правиш, носиш обаче само ти - менторът не отговаря за практиката ти и посоката, в която тя ще се развие и не взима решения вместо теб - това е твоя задача. Ако по преценка на ментора се окаже, че не си в състояние да се занимаваш самостоятелно, то участието ти в програмата ще бъде едностранно прекратено. За нас представляват интерес единствено личности, с които можем да работим равнопоставено и да обменяме вдъхновение, знания и идеи., Никой няма време и желание, нито му влиза в задълженията, да наглежда друг като малко дете, и да му/и казва, какво и в каква последователност да прави и какво не.

Има ли IOT нещо общо с политиката?
Пактът е магическа, а не политическа организация. Интересуваме се преди всичко от собственото си магическо развитие. Всеки от членовете на Пакта, разбира се, е свободен да има и своите политически пристрастия.

Имате ли някаква обща кауза?
Не. Обща кауза няма. Всеки магьосник отговаря сам за себе си и своето развитие и определя целите си индивидуално. Обединява ни това, че с удоволствие практикуваме магия.

за контакт

Условия за членство

avatar

За да кандидатсваш в Пакта е необходимо да отговаряш на следните условия:
* Навършил/a си 21 години.
* Практикуваш активно хаос магия.
* Желаеш да правиш магия в група с други хаос магьосници. Това предполага, че умееш и имаш желание да работиш заедно с хора, практикуващи в различни системи и познаваш поне базово различните магически традиции.
* Говориш свободно английски език или немски език. Пактът е международна организация и за да участваш пълноценно е добре да можеш да общуваш самостоятелно с останалите и членове, както и да се запознаваш, без да си зависим от друг, с интересуващите те материали и информация.

Ако отговаряш на тези условия и смяташ, че хаос магият е твоят път, моля попълни формата ни за контакт като отговориш подробно на въпросите по-долу. Не бързай и обмисли отговорите си внимателно. Успех!

Изпрати

За контакт

Изпрати